Wilno


Strona główna -> Litwa -> Wilno
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Wilno - stolica państwa, miasto położone nad Wilią i u ujścia Wilejki. Jest to ważny ośrodek przemysłowy i kulturalny, największe skupisko Polonii na ziemi litewskiej. Wilno przez długi okres swojej historii było miastem wielonarodowym i wielokulturowym, czego ślady widoczne są do dziś. Miasto jest malowniczo położone w dolinie Wilejki i otoczone lasami sosnowymi. Wilno posiada prawdopodobnie najwiekszą starówkę w Europie - 360 ha (trzy razy większa niż w Krakowie)


Ostra Brama jest jedną z bram miejskich Wilna

Wilno – to...
twórczość i wielokulturowy dialog. Tradycje i doświadczenie bogatej kultury etnicznej doskonale wkomponowują się we wszelkie formy nowoczesnej sztuki – teatr, muzykę, malarstwo, taniec – tworząc nową jej jakość. Nasi artyści znani są w Europie i na świecie, Wilno zaś w 2009 r. zdobyło miano Stolicy Kultury Europejskiej. Litewska stolica jest jednym z najpiękniejszych miast Starego Kontynentu, gdzie dziedzictwo historyczne harmonijnie splata się z nowoczesnością. A wilnianie są gościnnymi i wesołymi ludźmi.

Historia

Według legendy miasto miało powstać w wyniku snu proroczego lokalnego władcy Giedymina, w rzeczywistości legenda nieco odbiega od prawdy, gdyż Giedymin jedynie w Wilnie ustanowił stolicę swoich ziem. Gród powstał już w XI wieku na Górze Zamkowej. W XIV wieku miasto ustanowiono stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po śmierci Giedymina ziemie zostały podzielone pomiędzy jego synów, a niepokoje trwały aż do czasu bitwy pod Grunwaldem, pokonania Krzyżaków i zawarcia unii Litwy i Polski. Od tego czasu trwał nieprzerwanie rozwój miasta, powstawały nowe uczelnie, rozwijała się też kultura. Upadek miasta spowodowała wojna północna. Potem, w okresie rozbiorów Wilno zostało włączone do Rosji i stało się miastem gubernialnym. Ponownie stolicą Litwy zostało w 1990 roku.

Zabytki

Z pięknem i malowniczością tamtejszej przyrody może rywalizować jedynie bogactwo architektury starego Wilna. Miasto ma jedną z największych w Europie starówek i wiele zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego. Zwiedzanie warto zacząć od ulicy Zamkowej wiodącej do Ostrej Bramy i katedry św. Stanisława. Najstarsze obiekty, pochodzące z XV i XVI wieku zachowały się jedynie we fragmentach, są to przede wszystkim: gotycka sala dwunawowa przy ulicy Uniwersyteckiej, część zabudowy między dziedzińcami Skargi i Sarbiewskiego, północne skrzydło dziedzińca Sarbiewskiego z szesnastowieczną polską attyką. Najważniejsze symbole miasta to przede wszystkim Zamek Giedymina na Górze Zamkowej oraz wspomniana już Archikatedra. Szczególnym miejscem jest również Trijý Kryžiý kalnas - Góra Trzech Krzyży, będąca najlepszym punktem widokowym na panoramę miasta. Góra zwieńczona jest trzema wielkimi krzyżami na pamiatkę umęczenia siedmiu franciszkanów.

Barokowe miasto

Wilno jest jedyną stolicą europejską znajdującą się na pograniczu dwóch starych cywilizacji – łacińskiej i bizantyjskiej. W wielowiekowym i wielokulturowym mieście do dziś żywy jest duch tolerancji narodowościowej i wyznaniowej. Wilno, o którym pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z 1323 r., w XV w. staje się dużym i pięknym miastem, którego urok zachwyca do dziś. Prawdziwą dumą Wilna jest architektura Starówki. Największa w Europie Środkowowschodniej barokowa Wileńska Starówka (360 ha) zachowała średniowieczny układ ulic i charakterystyczne przestrzenie, a barokowe budowle przypominają najpiękniejsze włoskie miasta. Strzelające w niebo wysmukłe wieże – to architektura litewskiej szkoły baroku. Starówka Wileńska położona w przepięknym amfiteatrze przyrody od 1994 r. znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wilno znajdujące się na pograniczu dwóch kultur zawsze było miastem otwartym na nowatorską

Wileńskie kościoły

Wilno jest znane ze swoich kościołów, starych i zabytkowych. Bazylika archikatedralna – aktualnie najważniejsza katolicka świątynia na Litwie. Pierwsza katedra spłonęła. Niedługo potem, w 1419 roku na tym samym miejscu stanęła nowa budowla. Kościół św. Franciszka i Bernarda – wybudowany w w stylu gotyckim w latach 1469-1500 dla zakonu bernardynów; później przebudowywany. Obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych gotyckich kościołów w Wilnie. Kościół św. Mikołaja – jeden z dwóch najstarszych kościołów w mieście i jednocześnie w całej Litwie,  różne źródła podają, że świątynia powstała albo w roku 1440 albo istniała już przed rokiem1387. Kościół św. Anny – z późnego gotyku, zwanego czasem gotykiem flamandzkim lub płomienistym. Kościół św. Anny przetrwał do dziś w niemal niezmienionym stanie, jest jednym z symboli Wilna. Kościół Wniebowzięcia NMP – wybudowany pierwotnie w stylu gotyckim w XIV-XV wieku dla zakonu franciszkanów. W XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Jest to prawdopodobnie najstarszy, lub drugi najstarszy – po kościele św. Mikołaja – kościół w Wilnie.

Wileńskie pałace

Pałac Prezydencki – budynek pamięta wiek XIV, gdy zbudowano tu Pałac Biskupi. W renesansie pałac wielokrotnie przebudowywano i wzbogacono o przepiękne ogrody. Pałac w werkach – przepiękna klasycystyczna budowla zaprojektowana przez Wawrzyńca Gucewicza. Pałac Chodkiewiczów – jeden z największych klasycystycznych budynków na Litwie. Budynki zostały zakupione przez Chodkiewiczów na początku XVII wieku. Zamek w Trokach – jedyny w Europie Wschodniej zamek na wyspie. Najstarsze części warowni pochodzą z XIV wieku. Twierdza znajduje się niecałe 30 kilometrów od Wilna. Zamek Dolny – główny obiekt Wileńskiego Zespołu Zamkowego i siedziba Wielkich Książąt Litewskich. Wybudowany w stylu późnogotyckim za czasów Aleksandra Jagiellończyka. Zamek był wielokrotnie przebudowywany w wielu stylach architektonicznych. Baszta Giedymina – wzniesiona w 1409 roku, za panowania księcia Witolda, jedyna zachowana baszta górnego zamku w Wilnie. Dawniej była jedną z trzech wież wileńskiego zamku. W 1419 roku zamek spłonął.

Kulturowy tygiel

Wilno to specyficzna mieszanina kultur. Znajduje się tu jedna z najstarszych nadbałtyckich uczelni - uniwersytet wybudowany z inicjatywy Stefana Batorego. Jest tu również jedna z najdroższych ulic świata - Aleje Gedymina. W światowym rankingu ulica ta zajmuje 25-te miejsce. Symbol miasta to związana z tradycjami chrześcijańskimi palma, którą witano Chrystusa w Jerozolimie. Stąd właśnie wywodzą się najpiękniejsze na świecie palmy, których wyplataniem zajmują się miejscowe rzemieślniczki. Niestety tradycja zanika, gdyż wkład pracy jest nieadekwatny do zainteresowania turystów. Najbarwniejszym spektaklem w mieście jest Wileński Jarmark Kaziukowy odbywający się w marcu już od ponad 300 lat. W Wilnie jest również kilka znaczących muzeów, dokumentujących osiągnięcia cywilizacji i kultury wielu narodów, jakie przewinęły się przez to miasto. Z bardziej "oficjalnych" obiektów warto wymienić Litewskie Muzeum Narodowe– najstarszą i posiadającą najbardziej okazałe zbiory placówkę muzealną na Litwie oraz Dzielnicę Zarzecze – słynną wileńską republikę artystów. Dzielnica, oddzielona od Starówki rzeką Wilejką, charakteryzuje się urokliwą zabudową i niepowtarzalnym, artystycznym klimatem stwarzanym między innymi przez przepiękne rzeźby – symbole.

Polacy w Wilnie

Wilno to nie tylko zabytki architektury i monumentalne budowle stanowiące świadectwo minionych wieków. Polacy odnajdą w nim wiele niepozornych miejsc mających sentymentalną wartość ze względu na swój związek z osobą naszego narodowego wieszcza a także innych wybitnych postaci. W centrum starego Miasta przy ul. Świętojańskiej 4 na ścianie budynku biblioteki wmurowana została tablica z napisem informującym, że istniała tu drukarnia Józefa Zawadzkiego, w której w roku 1822 po raz pierwszy wydrukowano Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Niewielkie muzeum poety mieści się natomiast przy Zaułku Bernardyńskim, gdzie kiedyś było jego mieszkanie.

 

Panorama starówki Wilna

 

Jerozolimy Północy

Miano „Jerozolimy Północy” miasto zawdzięcza działalności wielkiego żydowskiego myśliciela Elijahu ben Salomona Zalmana (1720–1797) zwanego Gaonem z Wilna. Z okresem rozkwitu społeczności żydowskiej Wilna i okresem holokaustu zapoznają ekspozycje Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wilna oraz Muzeum Pamięci w Ponarach. Dzielnica żydowska – to przypomnienie getta. W mieście znajduje się też pomnik japońskiego konsula T. Sugihary (1900–1986), który w latach okupacji niemieckiej ratował Żydów; znanego wleńskiego lekarza Cemacha Szabada (1864–1935) – wesoła rzeźba „Doktora Ojboli”.

Wileńska Karta Miejska

Wileńska Karta Miejska (Vilnius City Card) jest przeznaczona dla turystów zainteresowanych dokładniejszym poznaniem miasta. Karty są trzech rodzajow:

  • ważna przez 24 godz. z ważnym biletem na transport miejski;
  • ważna przez 24 godz. bez ważnego biletu na transport miejski;
  • ważna przez 72 godz. z biletem na transport miejski.

Właściciel karty może korzystać z miejskiego transportu (z wyjątkiem 24 godz. karty bez biletu na transport miejski), zwiedzać muzea, bezpłatnie uczestniczyć w pieszych wycieczkach. Z kartą można też otrzymać zniżki na zwiedzanie miasta autobusem/mikrobusem,
kupując bilety na koncerty, rozliczając się w restauracjach i kawiarniach, zamawiając usługi zdrowotne i noclegi. Karta jest imienna, ważna od momentu zakupu. Kartę można nabyć w Wileńskich Centrach Informacji Turystycznej.

  • Warunki korzystania z karty:
  • ważna w autobusach / trolejbusach (z wyjątkiem 24 godz. karty bez biletu na transport miejski);
  • ważna karta po aktywacji nie podlega zwrotowi, pieniądze nie będą zwracane;
  • możliwość skorzystania z jednorazowych, darmowych usług jedynie po okazaniu karty z kuponem

Komunikacja miejska

W Wilnie istnieją 64 trasy autobusowe (numery od 1 do 87) oraz 20 tras trolejbusowych (numery od 1 do 20). Wszyscy pasażerowie powinni wsiadać do autobusu lub trolejbusu przez przednie drzwi, a wychodzić przez pozostałe drzwi. Na przejazd transportem publicznym wprowadzony został bilet elektroniczny, ktory jest zawarty w Wileńskiej Karcie Miejskiej. Należy ukazać kartę dla kierowcy autobusa lub trolejbusa. Na prośbę kontrolera należy okazać Wileńską Kartę Miejską oraz dokument tożsamości.

Panorama miasta

Pod względem krajobrazowym Wilno należy do najpiękniejszych miast świata: Starówkę położoną u zbiegu dwóch rzek otaczają zalesione wzgórza, centrum miasta rozlokowało się w dolinie rzeki Wilii. Z baszty Zamku Giedymina, z Góry Bouffałowej, z góry Trzech Krzyży i wzgórza Zarzecza, z placu widokowego przy ulicy Subocz otwierają się przepiękne panoramy Starówki. Po zapadnięciu zmroku lub w słoneczny dzień wspaniałe panoramy Wilna można podziwiać przy obiedzie lub kolacji w restauracji „Paukščių takas”, mieszczącej się na Wieży Telewizyjnej (na wysokości 165 m, ul. Sausio 13-osios 10), w restauracji „Tores” na Zarzeczu (ul. Užupio 40) lub smakując koktajle w Skybar (na 22-im piętrze hotelu „Radisson Blu Hotel Lietuva”, al. Konstitucijos 20), w restauracji „Horizontas“ (hotel „Crowne Plaza Vilnius“, ul. M. K. Čiurlionio 84). Jest to zaledwie kilka wspaniałych miejsc, które pomogą odnieść wrażenie, że spogląda się na Wilno i jego okolice

Posowiecka spuścizna

Symbolem sowieckiej okupacji i represji jest budynek byłego KGB. Obecnie znajduje się tu Muzeum Ofiar Ludobójstwa ukazujące straszną statystykę wywózek, historię ruchu oporu, cele, gdzie byli więzieni i katowani bojownicy o wolność. Posowieckim dziedzictwem jest też Most Zielony z 1952 r., który zdobią 4 rzeźby charakterystyczne dla tego okresu, oraz dom mieszkalny nad rzeką zbudowany w stalinowskim stylu w 1951 r. (na rogu ulic J. Tumo-Vaiżganto i A. Gasztołda).

Podział administracyjny

Wilno dzieli się na 21 dzielnic (starostw): Antokol, Fabianiszki, Grzegorzewo, Justyniszki, Karolinki, Leszczyniaki, Nowa Wilejka, Nowe Miasto, Nowy Świat, Ponary, Poszyłajcie, Rossa, Stare Miasto, Szeszkinie, Śnipiszki, Werki, Wierszuliszki, Wilcza Łapa, Zameczek, Zwierzyniec, Żyrmuny

Podział administracyjny

 

Informacje ogólne

Powierzchnia : 401 km²
Liczba turystów : 500 tys
Ludność : 560 tys
Aglomeracja : 900 tys
Grupy etniczne: Litwini (57,8%), Polacy (18,7%), Rosjanie (14%), Białorusini (4%), Żydzi (0,5%), inne narodowości (5%)Wilno - zabytki:


Wilno - Ratusz w Wilnie Wilno - Ratusz w Wilnie
Obecny Ratusz na wileńskiej Starówce to ju8z trzecia wersja pierwotnej siedziby władz miejskich. Pierwszy budynek w stylu gotyckim, wyposażony w pręgierz szubienicę ...
Wilno - Starówka w Wilnie Wilno - Starówka w Wilnie
Starówkę w Wilnie uważa się obecnie za najlepiej zachowane i zarazem największe w środkowej Europie średniowieczne Stare Miasto. Od czasów jej powstania ...
Wilno - Ostra Brama Wilno - Ostra Brama
Ostra Brama jest stale obecne w świadomości kulturowej i religijnej Polaków. Wiąże się z kultem maryjnym o wielowiekowej tradycji i literackimi świadectwami jego znaczenia. Ostra Brama jest jedną z ...
Wilno - Katedra św. Stanisława Wilno - Katedra św. Stanisława
Katedra św. Stanisława to kolejny zabytek wileński, do którego wiedzie ulica Zamkowa. Zgodnie z legendą została ona wniesiona w miejscu świętego gaju pogan, miejscu kultu Perkuna, który stał na czele ...
Wilno - Kościół św. Anny Wilno - Kościół św. Anny
Kolejnym wartym uwagi zabytkiem Wilna jest kościół św. Anny. Dzieje tej świątyni były bardzo burzliwe. Ufundować miał ją Aleksander Jagiellończyk, a zaprojektować architekt Benedykt Rejt. W XVI wieku ...
Wilno - Aleja Gedymina Wilno - Aleja Gedymina
Aleja Giedymina to najbardziej reprezentacyjna i jedna z najpiękniejszych tras Wilna. Ulica powstała w 1863 roku łącząc ze sobą Starówkę ze ...
Wilno - Uniwersytet im. Stefana Batorego Wilno - Uniwersytet im. Stefana Batorego
Zwiedzając Wilno, nie można pominąć Uniwersytetu im. Stefana Batorego, uczelni, która powstała z inicjatywy tego władcy w 1579 roku, kiedy to przekształcono Kolegium Jezuitów we Wszechnicę. W ...
Wilno - Baszta Giedymina Wilno - Baszta Giedymina
Jedną z najbardziej znanych pozostałości średniowiecznych jest w Wilnie Baszta Giedymina. Jest to ocalała część Zamku Górnego wzniesionego przez Giedymina w XIV wieku na szczycie góry Turzej. Po ...
Wilno - Kościół Świętego Jana Wilno - Kościół Świętego Jana
Jednym z najstarszych kościołów wileńskich jest świątynia pod wezwaniem świętego Jana ufundowana przez Władysława Jagiełłę w kilka lat ...
Wilno - Kościół św. Piotra i Pawła Wilno - Kościół św. Piotra i Pawła
Kolejnym zabytkiem sztuki sakralnej jest kościół św. Piotra i Pawła. Wybudowany został on z inicjatywy hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza Paca. Prace ...
Wilno - Nekropolia na Rossie Wilno - Nekropolia na Rossie
Jednym z głównych miejsc odwiedzanym w Wilnie przez turystów jest nekropolia na Rossie. Zlokalizowana jest ona w dzielnicy położonej na południe od centrum. Cmentarz ten założony został na początku ...
Wilno - Cerkiew św. Praskiewy Wilno - Cerkiew św. Praskiewy
Z zabytków sakralnych kultury prawosławnej na uwagę zasługuje Cerkiew św. Praskiewy. Budowla wzniesiona została w 1345 roku w miejscu dawnej świątyni pogańskiej. Dzieje cerkwi były bardzo burzliwe, ...
Wilno - kościół św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynek Wilno - kościół św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynek
Jednym z ważniejszych zabytków stolicy Litwy jest kościół św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynek. Klasztor powstał w budynku średniowiecznego pałacu Sapiehów, który Lew Sapieha postanowił ...
Wilno - Pałac Prezydencki Wilno - Pałac Prezydencki
Kolejnym zabytkowym obiektem Wilna jest Pałac Prezydencki mieszczący się w obrębie wileńskiej starówki. Już w XIX wieku postawiono w tym miejscu murowany budynek z inicjatywy księcia Jagiełły i ...
Wilno - Kienesa w Wilnie Wilno - Kienesa w Wilnie
Kienesa w Wilnie – kienesa karaimska to budowla pochodząca z początków XX wieku, powstała według projektu Michaiła Prozonowa, na miejscu starej drewnianej ...
Wilno - Pałac w Werkach Wilno - Pałac w Werkach
Pałac w Werkach – jest to pałac wybudowany w stylu klasycystycznym, położony w  malowniczym parku na wzgórzu nad Wilią. Projekt pałacu jest ...
Wilno - Muzeum Ofiar Ludobójstwa Wilno - Muzeum Ofiar Ludobójstwa
Muzeum Ofiar Ludobójstwa – muzeum powstało na wniosek Związku Więźniów Politycznych i Deportowanych w 1992 roku. Muzeum mieści się w XIX wiecznym ...
Wilno - Muzeum Adama Mickiewicza Wilno - Muzeum Adama Mickiewicza
Muzeum Adama Mickiewicza – nie jest znana dokładna data powstania tego muzeum, historycy przypuszczają, że mogło to mieć miejsce około 1898 roku, to jest w 100 ...


Powiązane artykuły:

Wilno zdjęcia Wilno zdjęcia Wilno - Historia Wilna Historia Wilna Wilno - Wilno mapa zabytków Wilno mapa zabytków Wilno - Co zobaczyć w okolicach Wilna Co zobaczyć w okolicach Wilna

Litwa - miasta

Kiejdany Kierniów Kłajpeda Kowno Mariampol Olita Poniewież Troki
Wilno


Litwa - co warto wiedziećLitwa - Kuchnia Litewska Kuchnia Litewska
„Litwo, ojczyzno moja” -aż chce się zacytować słynnego wieszcza ...
Litwa - Litwa ciekawostki Litwa ciekawostki
Być Litwinem – brzmi dumnie „Vienybė težydi” ( Niech ...
Litwa - Litwa święta Litwa święta
Litwa jest krajem nizinnym o malowniczych rejonach przybrzeżnych, dość ...
Litwa - Za co kochamy Litwę Za co kochamy Litwę
Według najnowszych informacji w ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie ...
Litwa - Kulturalne bogactwo Litwy Kulturalne bogactwo Litwy
Litwa, jak każdy kraj, cechuje się specyficzną kulturą. Wielu tradycji nie praktykuje się już ...
Litwa - Co warto zobaczyć na Litwie Co warto zobaczyć na Litwie
Litwa jest szczególnie bliska Polakom ze względu na wiele historycznych ...
Litwa - Polacy na Litwie Polacy na Litwie
Litwa i ludność narodowości polskiej związane są ze sobą jednym ...
Litwa - Litwa mapa Litwa mapa
Litwa - Ustrój polityczny na Litwie Ustrój polityczny na Litwie
Oficjalna nazwa państwa: Lietuvos Respublika (LR), Republika Litewska (RL). Państwo ...
Litwa - Mierzeja Kurońska Mierzeja Kurońska
Mierzeja Kurońska jest charakterystycznym pasem lądu, oddzielającym Morze ...
Litwa - Litewskie krzyże i ich symbolika Litewskie krzyże i ich symbolika
Każdy kraj i każdy naród posiada swoją własną kulturę oraz ...
Litwa - Tradycje na Litwie Tradycje na Litwie
Moje wielkie litewskie wesele W każdej kulturze dzień ślubu uznawany jest za ...
Litwa - Aquapark w Druskiennikach Aquapark w Druskiennikach
Aquapark w leżącej tuż przy granicy litewskiej miejscowości Druskienniki, to ...
Litwa - Demografia na Litwie Demografia na Litwie
Według spisu powszechnego przeprowadzonego w 2001 roku, Litwa liczyła ...
Litwa - Gospodarka Litwy Gospodarka Litwy
Litwa to kraj przemysłowo – rolniczy średni rozwinięty. Rolnictwo ma dobre warunki do rozwoju ...
Litwa - Nauka i edukacja na Litwie Nauka i edukacja na Litwie
Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości narodowe mogą uczyć dzieci swojego ...
Litwa - Warunki naturalne Litwy Warunki naturalne Litwy
Ogólna długość granicy państwowej wynosi - 1846 km, w tym - 99 km ...

Wilno - komentarze:


Wilno komentarz Halina wilnianka
2017-11-24 22:04:22
Moj ukochany kosciol,do ktorego uczeszczalam cala okupacje ,az do jesieni 1945 roku,bardzo tesknie za Wilnem moim rodzinnym miescie.Bylam dwukrotnie.Bardzo tesknie im jestem starsza ,to wieksza tesknota.Zostal tam moj dziadek na cmentarzu Piotra i Pawla,a Babcia i rodzice w Krynicy Morskiej.Zegnaj Kochane Wilno.

Wilno komentarz Ala
2017-02-18 12:35:13
Miejsca na Litwie znam jedynie z literatury.W młodości nie było mnie stać na podróżowanie.a teraz brak sił. a przykro jeszcze bardziej.

Wilno komentarz Marek
2016-12-04 06:36:34
Przepiękna starówka, cudowny kościół na Antokolu. Na każdym kroku czuć Polskę. Szkoda tylko, że Litwini tak wrogo nastawieni do Polaków.

Wilno komentarz zadziwiona
2016-04-18 13:55:22
Pani Anno Mario. Czy nie pomylila pani miast? Wilno jest cudowne:-)

Wilno komentarz Bozena
2015-09-16 21:44:48
Miasto w którym się zakochałam od pierwszegowejrzenia W Wilnie jadłam cepeliny a w Trokach kibiny😊

Wilno komentarz Maria z Sydney
2015-07-14 10:31:32
Piekne czyste nasze miasto Wilno.Bylam jedenascie razy w Wilnie ale jak tylko uda mi sie to odwiadze jeszcze raz.

Wilno komentarz zgadzam si?
2015-06-28 17:55:56
@Bogdan Z Zgadzam się - taka unia powinna zostać odnowiona, ale na zasadzie unii, a nie włączania Kresów do Polski. Uszanujmy nowe granice, ale współpracujmy z naszymi sąsiadami, bo zagrożenia płyną z zachodu i wschodu.

Wilno komentarz Bogdan Z.
2015-06-15 13:25:57
Wczoraj 14 czerwca 2015 r. wróciliśmy z 2-dniowej wycieczki do Wilna. Jesteśmy zachwyceni Wilnem. Na starówce na każdym kroku czuć ducha polskiego. Tam wszystko polskie - mimo zmiany nazw ulic na litewskie. Szkoda, że Litwini obok ich nazw nie zostawili nazw polskich. Miejscami czuliśmy się jak w Warszawie, Krakowie czy Łodzi. Zabytki w większości odnowione - cudo architektury. Przez cały czas czuliśmy się jakbyśmy byli w Polsce! Wielka szkoda, że II Wojna Światowa a szczególnie Rosja zabrała nam te przepiękne nasze ziemie od Bałtyku po Morze Czarne. Tam wszędzie czuje się Polskę i nic ani nikt tego nie zmieni. Może kiedyś znowu powstanie Wielka Unia Polsko-Litewska i nasze ziemie wrócą do Korony a wtedy żaden wróg nie zagrozi, bo znowu będziemy silni i wielcy!

Wilno komentarz jbr
2015-05-21 20:18:04
Autor pomylił nazwy już w pierwszym zdaniu. Wilno leży u ujścia Wilenki, a wilejka stara i wilejka nowa to okoliczne miasteczka.

Wilno komentarz joanna
2014-12-01 22:27:36
Piekne miasto i wspaniali ludzie.Koniecznie musze tam sie jeszcze raz udac:-)

Wilno komentarz Albert
2014-10-06 18:09:50
Jestem zafascynowany Europą Północną: Skandynawią i Krajami Bałtyckimi, moim ulubionym miastem z tamtego regionu jest właśnie litewskie Wilno, przepiękne miasto ;) Mam nadzieję, że wkrótce tam pojadę i na własne oczy zobaczę archikatedrę wileńską, Zamek Dolny, Kościół św. Anny, czy św. Kazimierza ;). Wilno to wspaniała mieszanka architektury - od gotyku, przez renesans, barok, klasycyzm po dzieła współczesnych architektów:). "Rzym Północy". Na uwagę zasługuje też centrum biznesowe miasta - z roku na rok rosnące w górę, z najwyższym wieżowcem w Krajach Bałtyckich - wieżowcem "Europa" :). Także wielki szacunek dla Litwinów (założycieli i gospodarzy miasta), ale i narodów tworzących wielokulturowy klimat, za tak wspaniałą metropolię, jaką jest WILNO ;) <3

Wilno komentarz Anna Maria
2014-07-17 08:24:48
Wróciłam właśnie z Wilna, nie znalazłam tam ani uroczej atmosfery ani miłych ludzi.Nasłuchałam się jak tam pięknie, cudownie , że nie chce się wracać.Ja wróciłam bardzo chętnie i więcej tam nie pojadę.Jestem zachwycona Rygą , tam znalazłam to czego szukałam w Wilnie.Piękna parki , mnóstwo zieleni i kwiatów, cudowne zabytki na małym Starym Mieście i niezwykle przyjaźni ludzie.Miasto tętni życiem . Tam chce się wrócić.

Wilno komentarz Gra?yna
2013-07-15 13:10:21
Wybieram się 20 lipca do Wilna, Trok i Kowna po raz kolejny. Jestem szczęśliwa,że znowu tam będę i mogę pokazać swojemu synowi piękno ziemi moich rodziców :)

Wilno komentarz ula
2013-06-24 16:56:25
Miałam tylko jedno marzenie- pojechać do Wilna. Pojechałam ! Marzenie zostało to samo- pojechać tam jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze.....

Wilno komentarz bosman
2013-06-10 21:15:32
wilno to polska perla szkoda ze tak malo znana w polsce bylem raz jestem oczarowany

Wilno komentarz Jerzy
2013-01-19 14:59:17
Wilno to moje rodzinne miasto.Bardzo mnie smutno, że zostałem z niego wyrzucony. Ciągle za nim tęsknię.

Wilno komentarz Tadek
2012-05-28 16:47:56
Chcialbym pojechać do wilna.Zobaczyc okolice naszego wieszcza,gdzie żył i tworzył polska literaturę .chcialbym tez zobaczyć i dotknąć dworek Piłsudskiego .Mysle ze tak sie stanie.Mam dużo wolnego czasu.

Wilno komentarz Mary20g4698
2011-10-22 10:38:40
Ile kosztuje wstęp do Muzeum Mickiewicza??? Wybieram się do Wilna i chcę odwiedzić to muzeum

Wilno komentarz danka
2011-09-30 13:36:01
Piękne miasto ,zielone ,kościoły polecam naprawde oko cieszy to trzeba zobaczyć

Wilno komentarz Aga
2011-09-09 15:44:55
Jak będziecie w Wilnie to polecam zjeść cepeliny i wypić kwas chelbowy, ok 30 km od wilna są troki a tam mozna kupić czebureki (cena 3 lity) naprawdę smaczne

Wilno komentarz ?ukasz
2011-09-09 15:43:26
Wilno chyba jedno z najładniejszych miast jakie widziałem, starówka naprawdę piękna, zwłaszcza plac ratuszowy i katedralny. Szkoda tylko że złotówka się osłabiła według lita, bo z 5 lat temu lit kosztował ok 0,80zł, a teraz 1,25zł, co powoduje że jest drozej niż w Polsce i nie da się w restauracji zamówić zupy, drugiego dania i piwa za 13zł jak kiedyś, tylko to już wychodzi ze 2 razy drożej. Co do noclegów to polecam akademik akademii sztuk pieknych na ulicy latako 2 (cena ok 50zł za osobe, ok 300 metrów od ratusza)

Wilno komentarz peszek
2011-08-05 17:08:02
witam, mam nietypowa prosbe, otoz kolekcjonuje magnesy stolic europejskich w ktorych bylem juz, a bedac kiedys w wilnie nie zakupilem takiego magnesu. czy ktos ma taki magnes do sprzedania moze albo bedzie w najblizszym czasie sie wybieral do wilna badz tam mieszka i moglby mi taki magnes zakupic. oczywiscie koszty pokrywam ;) jesli tak prosilbym o kontakt na maila peszek18@wp.pl

Wilno komentarz Marta
2011-08-02 21:14:51
Wilno jest piękne. Litwini są mili, choć mniej wylewni niż Polacy, ale nie ma co się zrażać. Młode pokolenie prawdę historyczną przyjmuje bez emocji. A kresy są piękne. Troki też. Polecam. I jeszcze jedno - hotele są tanie. Pokój trzyosobowy w trzygwiazdkowym to ok. 50 euro za dobę.

Wilno komentarz K.
2011-01-21 19:01:00
Byłam tylko raz ale zakochałam się w tym mieście bez pamięci :)

Wilno komentarz stlem@wp.pl
2011-01-05 15:57:59
W dn. 4-5 marca 2011r z Gizycka wyruszają dwa autokary na"Kaziuka" Jedyna i niepowtarzalna rzecz na świecie.

Wilno komentarz dominika
2010-09-15 16:57:06
miasto piękne i urocze. Byłam i wiem.

Wilno komentarz Iza
2010-09-11 00:53:38
Miasto przepiękne!Byliśmy 6 dni, zwiedzaliśmy spacerkiem do obiadu i po obiedzie i niestety cała masa rzeczy została do obejrzenia następnym razem...Warto zajrzeć do Informacji Turystycznej i wziąć plan miasta.Dodatkowo są broszury z trasami :-).Nie ma co opisywać zabytków, bo o tym w każdym przewodniku, ale warto pojechać na wieżę telewizyjną widok niesamowity!Kościoły piękne, w większości trwają renowacje.Mnie osobiście urzekły cerkwie, ikonostasy zapierają dech w piersi, może dlatego, bo inne niż nasze ołtarze.Miasto bardzo czyste,gwarne i przyjazne, po posiłku w knajpce kelnerka zapytała prawie po polsku :-)"czy smakowało?".Na pewno tam wrócimy, zostało jeszcze tyle do zwiedzenia, ale ciągnie tez atmosfera starówki małe wąskie uliczki, kamienice i knajpki przy uliczkach.Tylko nie zapomnijcie przy katedrze stanąć na kostce w nawierzchni "spełniającej marzenia" i zakręcić się wkoło.Ja wrócę właśnie choćby po to i chałwę arachidową.

Wilno komentarz Wilno fan
2010-08-06 16:33:46
Chyba wszyscy którzy byli w Wilnie mówią, że czuli się jak w Polsce i to że jest tam wielka i bardzo zadbana starówka

Wilno komentarz Kasia
2010-08-05 18:22:44
Piękna w Wilnie jest Starówka.KOścioły! W samym Wilnie są 42 koćioły. Wiele z nich to perełki architektury. Większość odnawianych. Niestety sowiecie robili wszystko, by je zniszczyć. W tych obiektach najczęściej były magazyny nawozów i wszelkiej innej chemii. Troki - równie piękne.Tam polecam specjalność kulinarną - kibiny! Najbardziej zaskoczyło mnie Kowno. Biedne i nieciekawe. Choć i z tego przewodnik próbował wydobyć, coś co warto zobaczyć. To co jednak zobaczyliśmy w Kościele p.w.Wniebowzięcia NMP - to był szok i potworne przygnębienie. Wewnątrz jest wielka ruina. Zniszczenia po ... znowu magazynach sowieckich. Ale Litwini uparli się, żeby przywrócić Kościół do świetności. Jest to pierwszy murowany Kościół w Kownie. ?yczę im powodzenia. Może potrwa to kilka lat, ale z szczątków zachowanych - jestem przekonana - warto!Tam gdzie byłam - wszędzie śladu polskie. Miło było tam być. Co do życzliwości Litwinów do Polaków, to na ulicy - nie odczuliśmy niechęci. Spotykaliśmy się z pozdrowieniami i uśmiechami. Natomiast w lokalach, gdzie próbowaliśmy miejscowe potrawy (bliny, kołduny-smaczne, polecam!) - obsługa średnio miła. Ale myślę, jest to kwestia czasu. Konkurencja w gastronomii wymusi zmianę postawy.

Wilno komentarz Anka
2010-08-05 18:21:18
Wilna nie da się zwiedzić w jeden dzień czy weekend. Ja byłam w Wilnie 7 razy i ciągnie mnie kolejny raz:) Oczywiście trzeba zobaczyć Starówkę i Ostrą Bramę, Wieżę Giedymina, Cmentarz na Rossie, Górę Krzyży. Polecam również wjechać na Wieżę Telewizyjna i zobaczyć całą panoramę miasta. To niezapomniany widok:) Jeśli chodzi o okolice Wilna to polecam Troki:) Tak czystej wody jak tam, nigdzie nie widziałam:)

Wilno komentarz Turysta
2010-07-05 12:55:51
A co poza tymi zabytkami (napisanymi na tej stronie) mozna zwiedzić ?

Wilno komentarz dana
2010-04-28 13:46:08
Wszystkim polecam odwiedzieć Litwę. Jest tam przepięknie . Odwiedzcie koniecznie Belmontas.

Wilno komentarz Wilno
2010-04-22 12:18:06
Znalazlem teraz tanie bilety autokarowe do Wilna, na stronie www.simpleexpress.eu/pl mozna kupic bilet z Warszawy za ok 30 zl. Tak wiec jak ktos ma wolny weekend to polecam tam sie przejechac, napewno nie bedziecie żałować.

Wilno komentarz Stanisław
2010-01-18 12:24:37
Ostatnie zdjęcie to przecież Synagoga Chóralna - Tagorad Hakodesz (nie jestem pewny tej nazwy), przy ul. Pylimo, dawniej Zawalnej.Synagoga jest czynna! Pozdrawiam.

Wilno komentarz jan
2009-11-18 01:37:42
bede na Litwie w przyszlym roku. Jak patrze na te zdjecia to juz sie ciesze na ten wyjazd. Dziekuje temu,ktory te fotki zamiescil.

Wilno komentarz Maro
2009-11-14 22:43:16
Kocham te miasto:) warto wybrać się w wakacje, wtedy można podziwiać blond włose litwinki:)

Wilno komentarz Marek
2009-06-25 21:20:15
Wyjątkowo piękna starówka i łatwy dojazd sprawiają, że warto odwiedzić Wilno


Wilno - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies